คำแนะนำการใช้งาน ระบบ
  • กรุณาเปลี่ยน Browser

  • - เบื้องต้นจากการตรวจสอบของระบบ ท่านได้ใช้ Browser Other ซึ่งอาจจจะมีผลทำให้การใช้งานในส่วนต่างๆ ผิดพลาดและมีปัญหากระทบต่อข้อมูลของท่าน
    แนะนำให้เปลี่ยน Browser เป็น Google Chrome เพื่อเสถียรภาพที่ดีในการใช้งานระบบ
    - หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ได้ติดตั้ง Google Chrome ไว้สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี้ Download Google Chrome และติดตั้งตามขั้นตอน
    - หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ใช้ Browser Google Chrome เปิดระบบ TQF เพื่อเข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง
    - มีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ อีเมล : chaowaree@su.ac.th, ssaichon@su.ac.th โทรศัพท์: 0-2221-3903, 0-2223-4010 โทรสาร : 0-2221-3102